Wandelclub 
Natuurvrienden Zoersel

De meeste mensen houden ervan af een toe eens een flinke wandeling te maken.

U bent daar misschien ook bij en misschien hebt U al wel eens aan een georganiseerde wandeling deel genomen.

Dan zult U ongetwijfeld onze clubnaam "NATUURVRIENDEN ZOERSEL", al wel tegen gekomen zijn.

Staat U ons toe onze club voor te stellen.

Aanvankelijk werd er aan georganiseerde wandelingen meegedaan vanuit het psychiatrisch centrum Bethanië te Sint-Antonius-Zoersel.

Wij kwamen in contact met andere wandelaars,
(patiënten, begeleiders, ouders, vrienden en kennissen)

We leerden het reilen en zeilen van de wandelsport kennen en al vrij snel groeide de gedachte zelf een echte wandelclub te stichten.


Na enkele maanden aanloop, zoeken en proefdraaien was het zover. 

in 1983 werd de wandelsportvereniging "Natuurvrienden Zoersel" boven de doopvont gehouden.

We sloten aan bij de toenmalige N(ederlandstalige) W(andel) F(ederatie), nu de V(laamse) W(andel) F(ederatie), die op haar beurt deel uitmaakt van het B(elgisch) V(olkssport) V(erbond), samen de Franstalige en Duitstalige liga's.
We startten onder het lidnummer A(ntwerpen) 027.

 

Tijdens de aanloopperiode was er een dubbele werking ontstaan: aan de ene kant werd er gewandeld met de patiënten, aan de andere kant werden er meer en meer activiteiten georganiseerd voor andere leden.

Dat onze formule succes kende en aansloeg bij het publiek moge blijken uit het aantal leden. 

van een kleine 100 leden in 1983 naar 600 leden.


Voor het merendeel mensen uit de omgeving maar ook van ver daar buiten, tot van buiten de provincie toe.

En dat we in de loop van de jaren tot een club met een stevig reputatie zijn uitgegroeid is af te leiden uit het aantal deelnemers aan onze organisaties.

In 2001 hebben we een nieuwe mijlpaal in onze geschiedenis gezet, met een overstap naar de V(laamse) W(andel) (en) J(ogging) L(iga), waar we het lidnummer 410 kregen. Sinds einde 2004 heeft VWJL z'n naam veranderd in Aktivia. 

Vanaf 1 januari 2016 is de samensmelting van de Vlaamse wandelbonden een feit en gaan ze gezamenlijk door het leven als "Wandelsport Vlaanderen". Nu vullen we ons nieuwe lidnummer in, nl. 1410.

Waarom wandelen?Wandelen is een gezonde, prettige, goedkope en sociale vrijetijdsbesteding,

De volkssport bij uitstek voor jong en oud, arm en rijk, voor sterken en minder sterken, voor validen en mindervalide.

Men wandelt waar men wil, zoveel men wil, zo dikwijls men wil, vanaf wanneer men wil (vertrek gewoonlijk tussen 08u00 en 15u00).

Kan het eenvoudiger? Geen competitie, geen rangschikking, geen ereplaatsen.

Onze prestatie is alleen voor onszelf van belang.

 

 

De verdienste van een wandelaar die 25 km. aflegt kan groter zijn dan die van iemand die 100 km. stapt.

Bij ons geen kostelijke uitrusting; geen duur materiaal; geen prijzige accessoires of tierelantijntjes

. Geen waanzinnig hoge lidgelden of duizelingwekkende deelnemingsprijzen.

Geen lange wachtlijsten. Alles gaat er zeer democratisch aan toe.

We spraken toch van volkssport, nietwaar?

En het zal U verbazen hoeveel onbekende plekjes u in uw onmiddellijke omgeving zult ontdekken.Waarom aansluiten bij de Natuurvrienden Zoersel?Voor het lidgeld hoeft U het niet te laten ;

  • 17,00   euro voor de 1ste persoon

  • 15,00   euro voor de 2de persoon

  • 13,00   euro voor de 3de en elke volgende persoon

Van het lidgeld gaat er 9,00 euro per pers. naar federatie en verzekering. 

U bent dus steeds verzekerd tegen ongevallen die U op een wandeling zouden kunnen overkomen. 

Ook betaald uw ziekenkas via een simpel formulier U uw inschrijving terug.Wat bieden de Natuurvrienden Zoersel u?


 

Zelf organiseren we jaarlijks drie grote wandelingen: één in februari - maart: de Trappistentocht, de Pierentocht in juni en begin november, de Ritselende Blarentocht.

Naast deze drie grote evenementen richten we ook vier midweektochten in.

Op 30 december sluiten we het jaar af met een Driekoningentocht.

Aan onze leden wordt, vrijblijvend natuurlijk, gevraagd een handje toe te steken bij deze organisaties (opdienen, afwassen, bemanning van de controleposten enz).
 Verder word er elke 2de dinsdag van de maand een tocht georganiseerd voor de leden en de patiënten, dit om ALLE leden met elkaar in contact te brengen. In de loop van mei wordt er elk jaar een Scherpenheuveltocht georganiseerd.

In de loop van het jaar organiseren we busreizen en andere activiteiten, waarbij we deelnemen aan wandelingen buiten de provincie.

Deelname aan deze, uiteraard niet-verplichte uitstappen, kost 10 euro sommigen daarvan zijn zelfs gratis!De prestatiekaart. Deze kaart laten we afstempelen daar waar we gaan wandelen.

Elke stempel is goed voor één punt of 0,25 euro.

Het behalen van een aantal punten geeft recht op o.a. gratis clubkledij..

Jaarlijks organiseren we verschillende activiteiten voorbehouden aan de leden.


Activiteiten zoals:

  • twee  Algemene Ledenvergaderingen (voor- en najaar)

  • Scherpenheuveltocht (mei: naar ieders mogelijkheden)  

  • een barbecue (gratis voor onze vrijwilligers)

  • een wandelweek (begin september)

  • een clubfeest 

  • de Driekoningentocht (op 30 december)

  • speciale activiteiten voor de helpers (Niet-verplichte) deelname aan al deze activiteiten gebeurt steeds aan zeer democratische prijzen.

Bij al deze organisaties is er een deelname in de kosten vanwege de clubkas.

Het STAPPERKE, ons ledenblad, verschijnt 4x per jaar.Wat verwachten wij van onze leden?Niet veel! We wandelen wanneer en waar we willen, zoveel of zo weinig we willen, zo snel of zo traag we willen.

En… dat we de naam van onze club op de inschrijvingskaart vermelden. Da's alles. Echt niet teveel hé!

Mocht U geïnteresseerd zijn, vul dan dit fomulier in om u aan te sluiten bij onze club.

Tot binnenkort!

Sportieve groeten

Het Bestuur.

543ab138-4d38-4fa2-83d6-6b551add79fb_log